Passion for wine

Vinet & Vingården

Den långa spännande färden fortsätter

Cehlin Vingård är belägen i natursköna Torsebro i Helgeåns dalgång i nordöstra Skåne. Torsebro är en del av Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, en av Europas finaste våtmarker.

Ett vins karaktär beror på många olika faktorer, bland annat på jordmån eller terroir som enligt många kännare är helt avgörande. Våra stockar är planterade i kalkhaltig moränlera. Givetvis är klimatet också en oerhört viktig faktor tillsammans med mängden sol och regn, och då inte bara hur mycket utan också när. Detta tillsammans med mycket mer avgör hur vinet blir i slutändan.

I Helgeåns dalgång i Torsebro tror vi att vi har en optimal plats för vinodling i Sverige. Vi kommer därför att tillsammans med några vänner att kraftigt expandera vinodlingen på en annan fantastisk sydvästsluttning i dalgången.

Tillsammans med Balsgård, som ligger ca 3 km från vingården, fortsätter vi vårt sedan tidigare inledda samarbete. Balsgård är Sveriges ledande centrum för växtförädling – hortikultur inom Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Drycker som till sin helhet baseras på lokalt producerade råvaror har en expanderande marknad. Skonsamma och rationella processmetoder kan bidra till att både smak och innehållet av hälsofrämjande ämnen bevaras. Läs mer om projektet på länken här intill.

 

Från odlingsstart till vinlansering

Odlingsteknik. Startsträckan är mycket lång då man först måste skaffa sig kunskaper om odlingen, såsom plantering, sjukdomar, näringstillförsel, frostbekämpning och beskärning.

Vinifiera. Sedan är det då dags att lära sig vinifiera, d.v.s. tillverka vinet och då kommer gamla kemikunskaper till heders. Man går kurser och lär sig göra laboratorieanalyser och efter analyserna kan sedan vinet eller musten justeras.

Vineri. För att få tillverka vin för försäljning så måste man ha av Livsmedelsverket och i vissa fall Miljö & hälsa godkända lokaler. Man ska ha goda kunskaper i HACCP, d.v.s. ha gjort riskbedömningar i processen så att man kan återkoppla om något skulle gå snett.

Lagstiftningarna. Stiftat av EU och Sveriges Riksdag vad det gäller tillverkning, märkning och försäljning av alkoholhaltiga drycker är också något som man tvunget måste känna till och leva upp till.

Skatteupplag. En lokal som är godkänt av skattemyndigheten är ett måste för att få lagra den färdiga produkten innan den når ut till marknaden och skatte beläggs.

Systembolaget. För att bli godkänd som leverantör till systembolaget så måste man ha genomgått ett prov och bli godkänd. Vinerna med flaskor och etiketter måste noggrant dokumenteras vid en offertförfrågan samt att provflaskor för analys och test ska levereras och godkännas.

Visionen att kunna erbjuda egenproducerade viner av hög kvalité är uppfylld och nu finns våra viner på Systembolaget. Vår första vinkollektion lanserades 2013 och såldes under samlingsnamnet Living Art Wine Collection 2012 och utgjordes av viner som lämpar sig för en fyrarätters måltid.

Vårt rödvin Rondo 2012 erhöll diplom vid Svensk Vinbedömning 2013.

Följ utvecklingen och vinframställning på vår Facebooksida.